Jak zbudować jurtę?

Jurta to symbol kultury koczowniczej. Życia w jurcie długo jeszcze nie wyrzeknie się Mongolia. Z dumą odwołuje się do tradycji jurty Kazachstan. Wciąż powszechna jest w górach Kirgistanu a element […]

Od Ishkashim do Langar,

  W południowej części tadżyckiego Pamiru jest niemal sielankowo. Nie czuje się wysokości, przy drogach rosną nasadzone topole. Rozległa dolina, poletka nawadniane siecią specjalnych kanałów, mężczyźni pracujący w polu, kobiety […]

Morze Aralskie,

a raczej miejsce, gdzie kiedyś się znajdowało robi bardzo przygnębiające wrażenie. To przestrzeń pustki i biedy niemożliwej do zrelatywizowania i oswojenia. W piaskach Pustyni Aralskiej, pozostałej po zniknięciu wody nie […]

Chodżent jest miastem bardzo sympatycznym.

Głównie dlatego, iż okazało się, że tu nie dotarły jeszcze wieści o zamknięciu granicy Badachszanu dla turystów, i z naszymi przepustkami nie mieli żadnego problemu. Spróbowaliśmy w miejscowym OWIRze już […]